– Vi bruker dashboards og rapporter hele tiden for å følge dagens salg og marginutvikling i hver butikk, på kjedenivå, innenfor ulike produktkategorier og helt opp til konsernsjefen. Varehusene våre starter dagen med dette, sier Morten Syversen, direktør for digital og merkevare i Elkjøp.

De siste to månedene har 3.500 Elkjøp-ansatte gjort 1,5 millioner spørringer i selskapets «Business intelligence»-plattform.

Plattformen er blitt en helt sentral del av Elkjøps kultur og forretningsdrift.

– Elkjøp har en sterk «performance»-kultur og våre løsninger for «business intelligence» driver denne kulturen. Våre ansatte får informasjon som understøtter prosesser og beslutninger. Dashbords med ulike KPier brukes hver dag fra hver butikk og opp til konsernledelsen. Realtidsdata er både interessant og viktig for oss å følge. Vi forstår øyeblikksbildet og kan iverksette tiltak ved behov, sier Syversen.

Har samarbeidet i 20 år

KPMG Lighthouse har vært en nøkkelpartner for å gjøre Elkjøp til en datadreven organisasjon. Selskapene har samarbeidet tett siden 1999.

Lighthouse er KPMGs satsing på datadrevne prosesser, med over 12.500 fageksperter globalt. Her i Norge består teamet av over 100 personer som tilbyr markedsledende løsninger og verktøy innen datadrevet virksomhetsstyring og analyse, automasjon og kunstig intelligens. Lighthouse jobber på tvers av revisjon, rådgivning og forretningsjus for å løse konkrete utfordringer for kundene. 

Partner og leder for KPMG Lighthouse er imponert over Elkjøps fokus på og dedikasjon til smart og gjennomgående bruk av data i organisasjonen.

Vi mener det ligger et stort potensial for mange av våre kunder å avdekke og utnytte digitale muligheter i sine organisasjoner. De er en av våre eldste kunder, og vi har vært med på deres digitale reise de siste 20 årene. Fokuset har hele tiden vært å bygge en robust og brukerorientert data-plattform med gode styringsrapporter. Elkjøp har klart å skape en unik entusiasme rundt bruk av data i hele organisasjonen, hele veien fra konsernledelse og ut til ansatte i butikk.

Sven Ove Hølland
Partner og leder for KPMG Lighthouse

Data forklarer Elkjøp-suksessen

Hølland mener Elkjøps bruk av data gir mer fornøyde kunder og økt lønnsomhet.

– Elkjøp kan tilby sine kunder de beste og mest relevante produktene basert på innsikt i stedet for magefølelse. Kunnskapen om kundemønster betyr at kjeden kan gjøre gode innkjøp og tilby riktige produkter. Deres eventyrlige vekst de siste 20 årene tilsier at Elkjøp-kulturen sitter godt i hele organisasjonen.

Covid-19 har vært en digital vekker for mange, både privat og på jobb. I en ny KPMG-undersøkelse (CIO Survey) bekrefter nordiske IT-ledere at deres rolle er blitt viktigere og budsjettene større etter koronaen. Sven Ove Hølland tror bruken av data er nøkkelen til digital transformasjon i de aller fleste organisasjoner.

– Et selskaps konkurransekraft vil i stadig økende grad være avhengig av å kunne ta raske og faktabaserte beslutninger basert på fremadskuende data. Enten det er snakk om å automatisere og effektivisere driften, forbedre kundeopplevelsen eller utvikle nye tjenester, så vil dette kreve rettidige data en kan stole på og som er tilgjengelige for alle.

Elkjop Norge

Foto: Elkjøp Norge

Viktig å utfordre

Selv etter 20 års arbeid ser Elkjøp store muligheter i å jobbe enda smartere med bruk av data.

– Man må utforske nye muligheter og stadig utfordre både brukerne og leverandørene av verktøyene, sier Morten Syversen i Elkjøp.

Samarbeidet med KPMG Lighthouse fortsetter.

– Lighthouse har vært og er fortsatt det fremste miljøet i Norge på verktøy som Elkjøps primærplattform innenfor «business intelligence». Vi har vært helt avhengige av et godt og tett samarbeid siden det begynte i 1999. De senere årene har vi vært mindre avhengig av støtte og bistand, da det er viktig å bygge kompetanse også hos egne ansatte. Det har likevel i perioder vært viktig for oss at KPMG Ligthouse bistår oss med å utforske og utvikle nye tjenester, som nå, når de bistår oss med å lage en fremtidsrettet rapporteringsløsning som vi kan servere til våre leverandrøer.

Sven Ove Hølland mener Elkjøp har alt det som kjennetegner en virkelig vellykket datadrevet organisasjon. Her er hans liste over de viktigste sjekkpunktene for din organisasjon:

  • Måler og overvåker virksomheten og dens tilstand kontinuerlig
  • Majoriteten av de ansatte bruker data daglig for å forbedre ens arbeid og beslutninger
  • Analyse som flytter fokus fra historikk og dagens situasjon til å forutse hva som vil skje fremover
  • En datadrevet kultur, der det oppmuntres til kontinuerlig eksperimentering og læring 
  • Går fra innsikt til handling basert på den datadrevne innsikten