IT-lederen har fått større innflytelse i kjølvannet av koronavirusets utbrudd

KPMG og Harvey Nash sin globale IT-lederundersøkelse CIO Survey er i år gjennomført for 22. gang. Undersøkelsen gir svar på hvilke drive er verdens største av sitt slag med mer enn 4 200 IT-ledere fra 83 land.

CIO Survey har i løpet av de 22 årene den er blitt utgitt tatt for seg ulike kriser hvor IT-lederen har hatt en sentral rolle i virksomhetenes forsøk på å stabilisere i krisetid. Fra dot.com-boble til finanskrise – 2020-versjonen av «The Black Swan» var mer altomfattende enn noen av oss kunne ha sett for oss. Årets undersøkelse er gjennomført i to faser, i slutten av desember 2019 og fra mai til august 2020. Undersøkelsen inkluderer perspektiver fra IT-lederen både før og etter krisen ble et faktum.

Nøkkelfunn fra CIO Survey 2020

  • Større budsjetter: Globale IT-ledere sier at IT-budsjettet har økt med rundt fem prosent for å håndtere pandemien. Virksomheter har endret sine kundestrategier, økt investeringer i sikkerhet og har flyttet arbeidsstyrken opp i skyen.
  • Økning i cyberangrep: 4 av 10 IT-ledere sier at de har opplevd cyberhendelser etter at arbeidsstyrken ble flyttet på hjemmekontor.
  • Fortsatt mangel på kompetanse: En økning i antall cyberangrep har ført til at sikkerhet er den viktigste teknologiinvesteringen, og for første gang i CIO Surveys historie har kompetanse innen cybersikkerhet blitt den fremste etterspurte kompetansen.
  • Markant økning i distansearbeid: Hele 86 prosent av respondentene oppgir at deres personale jobber på hjemmekontor, og 43 prosent tror at om lag halvparten av arbeidsstyrken kommer til å fortsette å jobbe mesteparten av tiden på hjemmekontor fremover.
  • Investeringer i teknologi: Nær halvparten av respondentene mener at pandemien har fremskutt digital transformasjon og inntoget av ny teknologi.
  • IT-lederen har fått større innflytelse: IT- og teknologilederen har hatt et tøft halvår bak seg, men mange ledere viser nå entusiasme over mulighetene de nå står overfor. Mer enn 6 av 10 IT- og teknologiledere rapporterer at de opplever at de har mer innflytelse som et resultat av krisen. Dette er imidlertid ikke rapportert fra IT-lederne i styrene, som i løpet av tre år har falt fra 71 prosent til 61 prosent.
  • Mangfold fremmer produktivitet: Et bredere blikk på mangfold viser at mangfold øker forretningsoppnåelse. Mer enn 2 av 3 virksomheter mener at mangfold har ført til økt tillit og samarbeid i teknologiavdelingene. Undersøkelsen viser også at distansearbeidets fleksible struktur gir grobunn for mangfold.
  • Det er sannsynlig at vi vil se et digitalt skille i kjølvannet av pandemien: IT-ledere i 3 av 10 selskaper oppgir at de hadde god nok teknologi til å takle krisen og at de var i stand til å implementere ny teknologi. IT-lederne som var opplevde at de var godt rustet før COVID-19 fortsatte å investere i ny teknologi som støtter digital samhandling, mens de som ikke hadde god nok infrastruktur har falt akterut.