100 fageksperter videreutvikler KPMG Lighthouse

100 fageksperter videreutvikler KPMG Lighthouse

Nylig godkjente Konkurransetilsynet KPMGs oppkjøp av RAV Norge AS, og 5. februar 2020 ble RAV en del av KPMG Norge. RAV fortsetter som et eget selskap under samme navn, men fagmiljøene i de to selskapene begynner umiddelbart å jobbe sammen for å videreutvikle KPMG Lighthouse – et kompetansemiljø med over 100 spesialister innen virksomhetsstyring, dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens.

1000

Kontaktperson:

Rune Skjelvan

Partner / leder Advisory

KPMG i Norge

E-post

I 2018 etablerte KPMG Norge fagmiljøet «Lighthouse», en strategisk satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon. Internasjonalt består KPMG Lighthouse av over 14 000 fageksperter, og det norske miljøet jobber på tvers av rådgivning, revisjon, skatt, avgift og forretningsjus for å utvikle innovative løsninger som løser konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder. RAVs nærmere 60 fagspesialister blir nå en del av KPMG Lighthouse, og miljøet blir dermed et av Norges sterkeste innen virksomhetsstyring, dataanalyse, intelligent automasjon (IA) og kunstig intelligens (AI).

Ledende ekspertise innen datadrevne løsninger

Datadrevet innsikt og analyse blir stadig viktigere, og evnen til å utnytte data for å oppnå raskere og smidigere forretningsutvikling er avgjørende for de fleste virksomheter i dag. Med RAV på laget befester KPMG sin posisjon som ledende på datadrevne løsninger og forretningsrådgivning, og RAV komplementerer KPMGs tjenestetilbud med løsninger innen regnskapsrapportering, konsolidering og budsjett- og styringsverktøy.

– Vi har samarbeidet nært med RAV i flere prosjekter de siste årene og er imponert over kompetansen og posisjonen de har bygget opp. Integrasjonen av RAV gjør at vi kan vi tilby en sterk kombinasjon av ledende teknologiløsninger, teknologikompetanse, bransjekunnskap, fagspesialister og forretningsforståelse som vil styrke Lighthouse betraktelig i det norske markedet, kommenterer Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Strategiske allianser gir grunnlag for de beste løsningene

KPMG har investert i strategiske allianser med plattformselskaper som Microsoft, Oracle, IBM, Amazon Web Services og Google, for å kunne bygge verktøy og metodikk med et bredt nedslagsfelt, økt funksjonell verdi og skalerbare leveranser. RAV har etablert sterke allianser med flere av de samme selskapene, i tillegg til nisjeleverandører som Informatica og Tableau. Dette forsterker Lighthouse sitt økosystem ytterligere og gjør at miljøet kan tilby det ypperste av teknologi, til fordel for KPMG og RAVs kunder.

– Nå blir vi en del av en sterk, global merkevare og får mulighet til å kunne levere på enda større prosjekter. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med KPMG over mange år og bli en del av et større nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø innen datadrevet teknologi, uttaler en begeistret Sven Ove Hølland, daglig leder i RAV Norge.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.