KPMG kjøper RAV og bygger et av landets ledende miljø innen dataanalyse, automasjon og AI

KPMG kjøper RAV

KPMG kjøper RAV Norge og bygger et av de sterkeste datamiljøene i Norge med over 100 spesialister innen virksomhetsstyring, dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens. Med en kombinasjon av dyp teknologikompetanse og strategisk forretningsforståelse er KPMG dermed godt posisjonert for å tilføre høy verdi til private og offentlige virksomheter gjennom innovative digitale løsninger og datadrevet innsikt.

1000

Kontaktpersoner

Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post

Datadrevet innsikt og analyse blir stadig viktigere og evnen til å utnytte data for å skape raskere og mer smidig forretningsutvikling er i dag avgjørende for alle virksomheter. KPMG Norge etablerte i 2018 den strategiske satsingen Lighthouse som et integrert og tverrfaglig kompetansemiljø som støtter alle forretnings- og tjenesteområder i KPMG over hele landet. RAVs nærmere 60 fagspesialister blir nå en del av KPMGs Lighthouse.

Befester posisjon

– Fremtiden er datadrevne prosesser i kombinasjon med ny teknologi innenfor alle våre forretningsområder, dvs. revisjon, rådgivning, skatt og forretningsjus. Vi opplever stadig større etterspørsel etter tjenester hvor digitalisering, automasjon og avansert dataanalyse er sentrale deler av de samlede leveransene våre. Med RAV på laget befester vi vår posisjon som et av de ledende miljøene på datadrevne løsninger og forretningsrådgivning og vi er godt rustet i konkurransen om å være en helhetlig leverandør som kan hjelpe alle typer selskaper med deres digitaliseringsreise, sier Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

RAV komplementerer KPMGs nasjonale og globale dataanalysemiljø på en særdeles god måte. Vi har samarbeidet nært med RAV i flere prosjekter de siste årene og er imponert over kompetansen og posisjonen de har bygget opp. De komplementerer KPMG med sine løsninger innen regnskapsrapportering, konsolidering, budsjett og styringsverktøy og vil gjøre KPMG til en av de ledende leverandørene av løsninger, kompetanse og tjenester innen virksomhetsstyring i Norge.

– Integrasjonen gjør at vi kan vi tilby en sterk kombinasjon av ledende teknologiløsninger, teknologikompetanse,  bransjekunnskap, fagspesialister og forretningsforståelse som vil styrke konkurransen i det norske markedet, sier Skjelvan.

Viktig milepæl

– Dette er en viktig milepæl for RAV. Som selskap har vi opplevd stor vekst siden starten i 2002 og som et kompetansetungt fagmiljø får vi nå mulighet til å bli en del av en sterk, global merkevare og får tilført nødvendig kapasitet for kunne levere på enda større prosjekter. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med KPMG over mange år og bli en del av et større nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø innen datadrevet teknologi, sier Sven Ove Hølland, daglig leder i RAV Norge.

– KPMG har investert i strategiske allianser med alle de store plattformelskapene, som Microsoft, Oracle, IBM, Amazon og Google. Vi har også over mange år utviklet sterke allianser med flere av de samme plattformselskapene, i tillegg til andre nisjeleverandører som blant annet Informatica og Tableau. Dette forsterker vårt økosystem ytterligere og bidrar til et bredere nedslagsfelt, økt funksjonell verdi og skalerbare leveransemodeller som er med på å transformere våre kunders virksomhet, sier Hølland.

Stratgisk satsing

– Oppkjøpet av RAV er det største oppkjøpet i KPMG Norges historie, og er en viktig del av å videreutvikle vårt Lighthouse som er KPMGs største strategiske satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon både i Norge og internasjonalt, sier Lars Inge Pettersen, administrerende direktør i KPMG Norge.

– Vårt Lighthouse-miljø tilfører kunder den kompetansen som trengs for å ta gode veivalg for sin digitale transformasjonsreise, i tråd med deres forretningsmål, strategier og ambisjoner. Innsikt og datadrevet teknologi et kritisk fundament for å skape fremtidens bedrifter, understreker Pettersen.

RAV blir etter planen en del av KPMG fra 1. februar 2020. Oppkjøpet er godkjent av eierne i både KPMG og RAV. Oppkjøpet er betinget av Konkurransetilsynet godkjenning.

Les mer om KPMG Lighthouse.

For mer informasjon, kontakt:

  • Rune Skjelvan, partner og leder for Advisory i KPMG, rune.skjelvan@kpmg.no, tlf. 4063 9732
  • Sven Ove Hølland, daglig leder i RAV Norge AS, 
    soh@rav.no, tlf. 906 14 534

Om RAV:

RAV Norge AS ble etablert i 2002, og har sitt utspring fra Cognos-miljøet i Norge. Selskapet har rundt 60 ansatte og tilbyr markedsledende løsninger og verktøy innen Performance Management, Business Analytics, Information Management og Digital Transformation og bistår med både rådgivning og implementering av løsninger til bedrifter og organisasjoner som står midt i en digital transformasjon.

Om KPMG:

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 207.000 ansatte i 154 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 26 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.