Tilgang på kompetanse er utfordring nummer én

Tilgang på kompetanse er utfordring nummer én

Norske SMB-lederes største utfordring er å få fatt i nok dyktige medarbeidere, og problemet blir stadig verre. Regulatoriske krav er et annet problem – særlig for de små, viser en undersøkelse gjort av KPMG.

1000

Kontaktpersoner

En undersøkelse KPMG har gjort blant små og mellomstore virksomheter i Norge, viser at den fremste utfordringen ledere for tiden opplever, er å få fatt i tilstrekkelig mange dyktige medarbeidere med riktig kompetanse. Samlet sett svarer 44 % av de spurte at dette er deres største utfordring, og i større foretak – hvor omsetningen er over en halv milliard kroner – oppgir hele 59 % dette som utfordring nummer én.

I den andre enden av skalaen – blant virksomheter med omsetning mellom 10 og 50 millioner kroner – oppleves regulatoriske krav som en utfordring for en tilsvarende andel av respondentene (40 %). Samlet sett oppgir 23 % av virksomhetene at dette volder dem hodebry i hverdagen.

– Undersøkelsen viser også at utviklingen peker i feil retning. Tilgangen på relevant kompetanse er et dobbelt så stort problem nå som da vi gjorde tilsvarende undersøkelse i 2017, da var det bare 21 % som oppga at dette var et stort problem. Det sier Ståle Christensen, partner i KPMG og leder KPMG i Bergen.

– Regulatoriske krav volder også lederne betydelig mer hodebry nå enn de gjorde i da. I 2017 svarte bare 11 % at dette var et problem, men nå er altså andelen mer enn doblet, sier han videre.

Gode tider

Alt er imidlertid ikke utfordringer og problemer. 83 % av de spurte lederne sier at de ser lyst på virksomhetens økonomiske fremtidsutsikter, og denne optimismen er påtagelig høyere enn for to år siden (da svarte 62 % det samme).

43 % av virksomhetene oppgir at de ikke har noen planer om kostnadskutt fremover, og like mange går med planer om digitalisering og effektivisering internt i egen organisasjon.

– Det er gode tider, og da er det klokt å ta grep som gjør virksomhetene bedre rustet når de økonomiske vindene etter hvert snur. Digitalisering har potensiale til å effektivisere forretningsdriften i mange virksomheter, og vi har de siste årene kunnet hjelpe mange av kundene våre til svært gode resultater gjennom slike prosjekter, forteller Christensen.

– Undersøkelsen viser blant annet at oppgradering av ERP- eller økonomisystemet er noe mange ønsker seg. To av fem sier at dette systemet «Bør bedres», og det er en markant økning fra 2017, da bare 26 prosent sa det samme, sier han videre.

De store er ivrigst

Christensen forteller at ønsket om digitalisering virker å øke i takt med størrelsen: Så mye som to tredjedeler av virksomhetene med omsetning på over en halv milliard, har planer om digitalisering eller annen effektivisering.

– Virksomheter møter jo mange av de samme utfordringene uansett hvor små eller store de er, men i store virksomheter skjer det nok oftere at utfordringer oppleves å forsterke hverandre, sier han.

– Gjennom KPMGs Lighthouse-satsning har vi opplevd hvor viktig det er å sørge for at organisasjonen utnytter de muligheten som ligger i ny teknologi, og disse gir nok en like stor oppside uansett virksomhetens størrelse – selv om behovet for å ta grep nok føles tydeligere i større organisasjoner, avslutter Christensen.

Andre funn i undersøkelsen:

  • 79 % av virksomhetene oppgir at de «i stor» eller «i noen» grad har strategier som adresserer bærekraft
  • 43 % melder at økonomiavdelingen har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å løse pålagte og planlagte oppgaver
  • 42 % oppgir at IT-avdelingen deres har nødvendig kompetanse og kapasitet
  • 41 % svarer «Bør bedres» når de blir spurt om virksomhetens forretningssystem er godt nok (30 % svarer at det er «Tilfredsstillende», 19 % sier «Meget godt»). Dette betyr at over 50 % flere er misfornøyd med økonomisystemet sitt nå enn i 2017
  • 43 % oppgir at de vil bruke mer tid på forretningsutvikling i tiden fremover (i 2017 var det «Salg/kunder», med 42 %)
  • 42 % sier de vil bruke mindre tid på oppfølging og kontroll (i 2017 svarte 32 % at de ville bruke mer tid på strategi – det er det bare 3 % som oppgir i år. Nå er strategien tydeligvis på plass?)
     

Last ned Lederundersøkelsen 2019 nedenfor:

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.