Postal services in the internet age

Postal services in the internet age

Denne rapporten fokuserer på postmonopolistene i de store økonomiene verden over. Det er særlig ni land i fokus: Italia, Japan, Frankrike, Spania, USA, Canada, Australia, Tyskland og Storbritannia.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Postal service

Rapporten er meget relevant for den som ønsker å bygge en grunnleggende forståelse for postbransjen.

Monopolistene har lenge båret byrden av "Universal Service Obligation", som krever at de leverer en uniform pris til alle husholdninger og virksomheter i landet. Denne byrden er blitt tyngre de siste tretti årene av tre grunner: innføring av konkurranse, internettets inntog og den store resesjonen.

Nøkkelfunnene er som følger:

  • Pakker er nå av inntektsmessige forhold viktigere enn brev.
  • Asia er ledende på posttjenester.
  • Postinntektene er veldig avhengig av den økonomiske aktiviteten i verden.
  • Det er forbausende store forskjeller hva gjelder prispolitikk. Land der inntektene er under den internasjonale trendlinjen bør vurdere prispolitikken.
  • Det er også veldig store internasjonale forskjeller på postoperatørenes bemanningsnivåer.
  • Postinntekter per ansatt er en god indikator på lønnsomhet.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.