KPMG bistår Katalysator med oppkjøp av to selskaper innen elkraft og telecom

KPMG bistår Katalysator med oppkjøp av to selskaper

KPMG Deal Advisory gjennomførte integrert finansiell, kommersiell og skattemessig due diligence i begge transaksjonene – en stadig mer etterspurt tjeneste i markedet.

1000

Kontaktpersoner

Møller-familiens investeringsselskap Katalysator gjorde i januar sin største investering gjennom oppkjøpet av 80 prosent av aksjene i industrikonsernet OneCo som omsetter for 1,8 milliarder kroner. Tre måneder senere har OneCo nå inngått en avtale om å kjøpe den norske virksomheten til telecominfrastrukturselskapet Relacom. Det kombinerte selskapet vil omsette for rundt 3,5 milliarder kroner. KPMG bistod med integrert finansiell, kommersiell og skattemessig due diligence i begge transaksjoner.

Vi ser en markant økning i forespørsler om integrert finansiell og kommersiell due diligence, nylig i Katalysators oppkjøp av OneCo og Relacom. Det å sitte sammen og jobbe med et integrert team gir klare fordeler og en bedre og mer helhetlig leveranse.

Fordeler med en bredere integrert due diligence tilnærming:

Økt kvalitet

  • Et holistisk syn på virksomheten, inkludert både kommersielle og økonomiske aspekter, gir bedre forståelse for forhold som er sentrale i transaksjonen, og økt kvalitet på due diligence leveransen.
  • Kombinerte operative og finansielle analyser gir et bedre grunnlag for å forklare historikk og estimere fremtidig potensiale.

Synergier for rådgivere

  • P&L-analyser utføres ofte av både kommersielle og finansielle hensyn – et integrert team vil unngå dobbeltarbeid og dermed øke effektivitet i leveransen.
  • Resultatet er også færre totale konsulenttimer fordelt på prosjektledelse og koordinering med både target, kjøper og sell-side rådgivere.

Mindre tidsforbruk for kjøper og target

  • Mer effektivt for kjøper – ett kontaktpunkt, færre møter og én leveranse.
  • Mindre tidkrevende for target – ett kontaktpunkt, færre møter og mindre tid brukt på "undervise" rådgivere om sin virksomhet.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.