Industri 4.0 forvandler produksjonsindustrien

Industri 4.0 forvandler produksjonsindustrien

Industri 4.0 handler ikke om effektiv drift og teknologivalg, men om en digital transformasjon og omstilling som berører hele virksomheten. Det krever velinformerte ledere som ser muligheter og er klare for endring.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

En fersk global rapport (pdf. 2.5 MB) fra KPMG om Industri 4.0, den fjerde industrielle revolusjonen, viser hvor viktig det nå er at produksjonsvirksomheter automatiseres, blir mer datadrevne og ser mulighetene som ligger i god cybersikkerhet, tingenes internett (IoT), skytjenester og kognitiv databehandling. Industrien endrer seg i tempo som de fleste virksomhetene sliter med å følge, samtidig er de nødt til å videreutvikle og fornye seg for å unngå å bli utkonkurrert av nye markedsaktører.   

– Ledere i norske produksjonsvirksomheter forteller oss at de nå så smått begynner å se endringer i markedet som følge av industri 4.0. De skjønner at det vil få konsekvenser for egen virksomhet og at det haster å ta tak i egen digitalisering og omstilling, men er fortsatt usikre på hva konsekvensene blir og hvordan de skal møte disse endringene, forteller Thore Kleppen som er ansvarlig for industrivertikalen i KPMG Norge.

Ny generasjon med produksjonsvirksomheter

Rapporten peker på styringsmodeller og cybersikkerhet som kritiske faktorer for en vellykket transformasjon. Videre viser den at det som gir størst avkastning for virksomhetene er investeringer teknologi og innovasjon, og god produktportefølje. Her skapes 20-30 prosent av verdien i virksomhetene, mens effektiv drift utgjør maks prosent av virksomhetenes verdiskaping.

– Med Industri 4.0 ser vi at en ny generasjon med produksjonsvirksomheter vokser frem. Det er ikke lenger nok å eksperimentere. For å kunne henge med og samtidig være konkurransedyktig, må behovet for digitale endringer erkjennes og implementeres i forretningsmodellen, påpeker Kleppen.

Samtidig handler det om mer enn bare effektivitet. Produksjonsvirksomheter som ikke revurderer forretningsmodellen sin kommer mest sannsynlig til å møte store utfordringer i tiden fremover. KPMG presiserer viktigheten av at det utvikles strategier for implementering av storskalaendring slik at de blir bedre rustet til å møte utfordringene i dagens produksjonsmarked. Lederne må ta eierskap til industri 4.0-transformasjon og definere hva som skal til for å være konkurransedyktig i årene som kommer.

Thore Kleppen

Partner i KPMG, Thore Kleppen, om Industri 4.0

Tre nøkkelfunn:

Det holder ikke lenger å eksperimentere - tiden er inne for å være modig og strategisk.

Vi er midt i et generasjonsskifte i produksjonsbransjen. De store endringene gjør at virksomheter må rive ned siloer og slutte å jobbe isolert med teknologi. I stedet må de se hvordan teknologi og innovasjon understøtter virksomhetens overordnede strategi og bidrar til verdiskapning og digital transformasjon.

Se på verdiskapning og prestasjoner før teknologivalg

Det går ikke an å kjøpe seg større modenhet. Ekte transformasjon krever presis navigering. Fokuser på verdiskapningen i virksomheten fremfor å starte med teknologien. Før virksomheten begir seg ut på den komplekse endringsreisen er det viktig å identifisere hva som driver omstilling og forandring.

Identifiser muligheter og trusler

Toppledere har en nøkkelrolle i transformasjon og må utvikle strategier som fokuserer på mulighetene industri 4.0 gir. Vis eierskap og forstå at du nå står overfor enestående muligheter.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.