Businesstudenter forventer at ny teknologi heller vil booste, enn bremse deres karriere

Studenter forventer at teknologi vil booste karrieren

Noen av verdens beste businesstudenter møtes denne uken i Kuala Lumpur for å delta i finalen KPMG International Case Competition (KICC). En undersøkelse gjennomført blant disse viser at studentene er veldig positive til ny teknologi i arbeidslivet.

1000

Radikal endring

Alle de 88 studentene fra ledende businesskoler i 22 land forventer at teknologien vil få en positiv innvirkning på karrieren deres. Over halvparten forventer at det radikalt vil endre arbeidet de gjør, og ingen av studentene forventer at konsekvensene av ny teknologi vil bli negativ. 

Mens det snakkes om frykten for at teknologien kan redusere eller eliminere jobbmuligheter, er studentene svært sikre på at teknologien vil åpne opp for nye karrieremuligheter for dem. På spørsmål om hva som er den største innvirkningen nye teknologier vil ha på karrieren, forventer mer enn 35 prosent at de vil få arbeid som gir økt verdi eller har større innflytelse. 21 prosent mener at nye teknologier gir mulighet til å fokusere på mer interessant arbeid og nær 20 prosent sier det vil gjøre det mulig for dem å stadig utvikle sine ferdigheter og evner.

- Disse studentene gjenkjenner den utrolige muligheten som teknologi og digitalisering, for eksempel kunstig intelligens (AI), blockchain og robotikk, tilbyr dem. Å utnytte den entreprenørånden er viktig for veksten i våre markeder, sier Susan Ferrier, Global Head of People i KPMG International. - Deres evne til å være tidlige "adopters" og mestre ny teknologi, vil gjøre dem enda mer verdifulle for å løse vanskelige problemer i verden – enten det er i næringslivet eller for samfunnet som helhet.

Kunstig intelligens er nøkkelen

Da studentene ble spurt hvilke tre teknologier som vil ha størst innflytelse på karrieren de neste ti årene, svarer de aller fleste studentene, 81 prosent, kunstig intelligens, etterfulgt av blockchain og robotikk, begge på 59 prosent. Mer enn halvparten sa at kunstig intelligens vil heve ansvarsnivået for nyutdannede og nesten 25 prosent tror at kunstig intelligens vil øke antall jobber i fremtiden.

Studentene vektlegger også at det er viktige ikke-tekniske ferdigheter og verdier som vil være avgjørende på fremtidens arbeidsplass. Nesten to tredjedeler (61 prosent) rangerte problemløsning som en viktig ferdighet, etterfulgt av evnen til å lære (49 prosent) og kreativitet (39 prosent). Verdier de rangerer som viktige inkluderte etikk (58 prosent), ansvar (52 prosent) og integritet (41 prosent).

- Viktigheten av ikke-tekniske ferdigheter og verdier vil faktisk bli forsterket i en stadig mer teknisk drevet verden, sier Iain McLaughlin, leder av Global Resourcing i KPMG. - Disse studentene forstår og anerkjenner at det er en rekke kritiske ferdigheter som vil danne grunnlaget for sin karriere, uavhengig av teknologiens innflytelse, inkludert, utenom deres topp tre, kommunikasjon, nettverksbygging og beslutningstaking.

Infografikk

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.