I New York som korrupsjonsjeger for FN

I New York som korrupsjonsjeger for FN

Etter to og et halvt år i KPMGs Gransking og Compliance-avdeling fikk Pernille innvilget permisjon fra jobben for å ta et halvannet års engasjement som Juniorekspert i FNs granskingsavdeling (Investigations Division) i New York.

1000

Kontaktpersoner

Pernille Stordrange

Som investigator ved FN-hovedkvarteret gransket Pernille mistanker om økonomiske misligheter begått av FN-ansatte og FNs eksterne partnere. I løpet av oppholdet ledet hun blant annet granskingen av en stor korrupsjonssak som involverte den tidligere presidenten for Generalforsamlingen og en rekke ansatte på hans kontor.

Tungt fagmiljø

Pernille trekker frem det tunge fagmiljøet i avdelingen som én av de mest interessante aspektene ved jobben i FN.

- Min nærmeste overordnede var en svært erfaren etterforsker som tidligere jobbet i krigsforbryterdomstolen i Haag. Han var blant annet med på å arrestere den tidligere Jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic, forteller Pernille.

I løpet av korrupsjonsgranskingen samarbeidet Pernille og resten av teamet hennes tett med FBI.

- FN og FBI har både ulikt mandat og ulike fullmakter, men i all hovedsak etterforsket vi det samme. Vi møttes regelmessig og utvekslet informasjon og dokumentasjon vedrørende saken, forteller Pernille. 

Den største overgangen

Én av de største overgangene fra å jobbe i Norge til å jobbe i FN var kulturen.

- I og med at FN er sammensatt av ansatte fra nesten alle verdens land, blir det en herlig miks av kulturer, religioner, vaner, humor og lederstiler… Man blir nødt til å trå varlig og oppføre seg litt mer diplomatisk enn hva man ellers ville gjort på en norsk arbeidsplass.

FN-systemet er også mer formelt og hierarkisk enn det Pernille var vant med fra KPMG. 

- I Norge kan man tillate seg å være uformell og direkte i kommunikasjonsstilen, men i FN måtte alle e-poster være veloverveide, presise og korrekte i formuleringene. Jeg kunne kladde mine egne e-poster, men stort sett alle forespørsler til personer utenfor avdelingen min måtte sendes av en på høyere stillingsnivå.

Til tross for at det snart er fem måneder siden Pernille kom tilbake til KPMG, er ennå ikke FN-arbeidet avsluttet. På konsulentoppdrag for granskingsavdelingen i FN skriver Pernille i disse dager tre rapporter hvor hun kommer med anbefalinger til hvordan FN kan forbedre interne policyer, rutiner og kontrollmekanismer for å forhindre fremtidige korrupsjonsskandaler. 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.