EU Audit Reform – effekter for revisjonsutvalget

EU Audit Reform – effekter for revisjonsutvalget

- Revisjonsutvalgets rolle i EU Audit Reform har fått lite oppmerksomhet, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute. Revisjonsutvalget har her en viktig rolle, både når det gjelder rotasjon og uavhengighet i PIE-selskaper (Public Interest Entities). Reglene påvirker også selskaper utenfor EU.

1000

Ta kontakt!

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Fire hovedobservasjoner for revisjonsutvalg:

  1. Sikre at en tilbudsprosess på revisjon bare inkluderer selskaper som er valgbare dvs har mindre enn 15% av sine inntekter fra ikke-PIE
  2. Sikre at tilbudsprosessen gir revisjonsselskapene muligheten til å forstå de selskaper de skal gi tilbud på.
  3. Sikre at tilbudsdokumentene angir transparente og ikke-diskriminerende kriterier og at den faktiske vurderingen skjer iht disse.
  4. Angi i innstillingen de to beste kandidatene og begrunne disse.

Les mer her (engelsk).

EU ACI Reform

KPMG har laget en en veileder for revisjonsutvalgene knyttet til de nye EU-reglene.  Den dekker blant annet kravene til revisjonsutvalgets sammensetning, prosessen for valg av revisor og tiltak for å følge opp revisors uavhengighet og revisors rådgivning.  Vedlagt ligger også de nye
EU-reglene.
 

Relevant informasjon

Nærmere om innføring i EU Audit reform for revisjonsutvalg (20 sider).

For mer info om EU Audit reform.

Sjekkliste - Årsplan for revisjonsutvalg (PDF)

 

Hvis dere ønsker en nærmere presentasjon, ta kontakt:

Thore Kleppen
Audit Commitee Institue
thore.kleppen@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.