Fortsatt krav til MVA-justeringsavtale ved fusjon

Fortsatt krav til MVA-justeringsavtale ved fusjon

Ny dom i Borgarting fastholder avtalekravet.

1000
Papirbunke

En ny sak fra Borgarting tar for seg kravet til justeringsavtale for merverdiavgift ved fusjoner. Saken gjaldt et bygg under oppføring, som var inkludert i en fusjon. Det innfusjonerte selskapet hadde fradragsført MVA under oppføringen. 

Ved slike overdragelser har det vært lagt til grunn et krav om justeringsavtale for å unngå tilbakeføring av den fradragsførte merverdiavgiften. Saksøker hadde imidlertid ikke fulgt opp dette.

Et spørsmål som da ble stilt er om man likevel hadde krav på å beholde fradraget etter kontinuitetsreglene. Prinsippene om kontinuitet tilsier at ved fusjon og andre omdannelser så blir alle rettigheter og forpliktelser med. For eksempel vil skatteposisjoner, kontraktsforpliktelser, ansettelsesavtaler og leiekontrakter følge med. Det er ikke mulighet til å bruke fusjon og fisjon til å "kvitte seg" med uheldige kontrakter. 

Spørsmålet da er om ikke avgiftsposisjoner også blir videreført ved en fusjon, altså at alle justeringsforpliktelser som ligger på det innfusjonerte selskapet automatisk går over til det nye selskapet.

Borgarting fant at dette ikke var tilfelle, det er et formelt krav til overdragelse av slike rettigheter. KPMG vil her minne om at enhver omdanning som omfatter fast eiendom vil ha en iboende merverdiavgiftsrisiko, og det er viktig at denne håndteres så tidlig i prosessen som mulig. Som denne dommen viser, er det ikke adgang til å rydde opp med ønsket effekt i ettertid hvis man trår feil her.


Forfatter av artikkelen:

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631
 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.