Dataoverføringer til tredjeparter

Dataoverføringer til tredjeparter

Vi deler ikke persondata
med tredjeparter, med mindre dette kreves av våre lovlige profesjonelle og
forretningsmessige behov, for å oppfylle dine forespørsler, og/eller som
påkrevd eller tillatt av loven eller bransjestandarder. Dette inkluderer:

  

 • Våre tjenesteleverandører: vi overfører dine persondata til vår tredjeparts
  tjenesteleverandør, slik som våre leverandører av (IT-)systemer, vertsmaskiner,
  lønningstjenester, rådgivning (f.eks. juridiske konsulenter) og andre
  leverandører av varer og tjenester. KPMG arbeider med disse leverandørene slik
  at de kan behandle dine persondata på våre vegne. KPMG vil kun overføre
  persondata til disse når de møter våre strenge krav til databehandling og
  sikkerhet. Vi deler kun persondata som tillater disse å utføre tjenestene sine.
 • Hvis vi blir reorganisert eller solgt til en annen organisasjon: vil KPMG vanligvis
  også tilgjengeliggjøre persondata i forbindelse med salg, overdragelse eller
  annen overføring av ethvert element av KPMGs forretningsvirksomhet som
  persondataene er forbundet med.  
 • Domstoler,tribunaler, politi eller reguleringsmyndigheter: KPMG vil tilgjengeliggjøre
  persondata som svar på forespørsel fra domstoler, tribunaler, myndighets- eller
  politietater, eller der det måtte være nødvendig eller fornuftig å etterleve
  gjeldende lover, ordre eller reglement fra domstoler eller tribunaler, eller
  myndighets- eller bransjeforskrifter.
 • Revisjon: tilgjengeliggjøring av persondata vil også være nødvendig i forbindelse med
  revisjon av datavern eller informasjonssikkerhet, og/eller for å undersøke
  eller besvare en klage eller en sikkerhetstrussel.
 • Forsikringsgivere: våre faglige regler og våre forretningsmessige krav betyr at vi kan ha
  betydelig forsikringsdekning i forbindelse med forretningsaktivitet (vårt
  «forsikringsprogram»).  Dette kreves for
  å hjelpe hvert enkelt medlemsfirma i KPMG-nettverket med å dekke kostnadene
  forbundet med krav som kan oppstå i tilfelle det fremsettes en påstand om at
  noe har gått galt under prosessen med å yte tjenester til klientene. For å
  sikre at forsikringsprogrammet fungerer på en effektiv måte, inkluderer
  forsikringsprogrammet et antall forskjellige deltagere i forsikringsmarkedet
  (f.eks. meglere, forsikringsgivere og reassurandører, så vel som disses faglige
  rådgivere og andre involverte tredjeparter, skulle et krav foreligge). Noen
  av disse deltagerne på forsikringsmarkedet vil kreve at vi tilgjengeliggjør
  persondata om deg til dem. Informasjonen vil bli brukt av deltagerne i
  forsikringsmarkedet i tegningen og den løpende driften av
  forsikringsprogrammet, der det eksisterer et krav hvor du er relevant, og for å
  gjøre det mulig for deltagerne i forsikringsmarkedet å etterleve forpliktelser
  i henhold til lover og forskrifter. Noen av disse deltagerne i
  forsikringsmarkedet vil håndtere denne informasjonen på våre vegne (som våre
  ovennevnte tjenesteleverandører), men andre vil ønske å behandle informasjonen
  om deg uavhengig av oss.