– Vi jobber med rådgivning til økonomifunksjonen

Teamet vårt består av mer enn 50 konsulenter i alle aldre og med ulike bakgrunner. Hos oss finner man blant annet siviløkonomer, ingeniører, tidligere toppidrettsutøvere og revisorer. 

Litt om oss

Som navnet vårt avslører, jobber vi med rådgivning til CFO-området (økonomifunksjonen) i virksomheter. Prosjektene våre omfatter blant annet forbedring av økonomifunksjonen eller bestemte prosesser, utvikling av dashbord for å hjelpe virksomheten å ta bedre beslutninger og gjennomføring av økonomiske analyser som kunden kan bruke til styring av sin virksomhet.

Vi samarbeider også tett med andre tjenesteområder i KPMG i tverrfaglige prosjekter, for eksempel innen teknologi og bærekraft. Kundene våre kommer både fra offentlig og privat sektor, og vi jobber med noen av de største og viktigste aktørene i norsk næringsliv. Eksempler på bransjer vi jobber mye med er energi, infrastruktur, helse, retail, næringsmiddel, industri og finans.

Typiske arbeidsoppgaver hos oss

I CFO Advisory jobber vi med mange ulike prosjekter og kunder, og oppgavene er dermed veldig varierte. Når man jobber som konsulent blir man kastet ut i et bredt spekter av oppgaver og læringskurven er bratt. Dette er noen eksempler på mulige oppgaver hos oss:

  • Utarbeide ulike analyser, for eksempel underlag til investeringsbeslutninger
  • Intervjue medarbeidere hos kunden for å samle informasjon om for eksempel økonomiprosessene
  • Lage presentasjoner til kundemøter og prosjektrapporter
  • Kartlegge økonomiprosesser og finne forbedringsområder
  • Gjennomføre kostnadsanalyser kunden kan bruke til styring av sin virksomhet
  • Bistå med å gjennomføre og forbedre rapporteringsprosesserInterne oppgaver, for eksempel rekruttering, holde kurs, planlegge sosiale aktiviteter med avdelingen og tilbudsarbeid

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende