Sverre Vatnøy

Senior Manager

KPMG i Norge

Sverre Vatnøy har nærmere ti års erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring i store offentlige virksomheter. Han har erfaring fra ulike roller og nivåer i statsforvaltningen og har blant annet vært leder for økonomi- og virksomhetsstyring i den største regionen i Barne-, ungdoms- og familietetaten. Sverre har dybdekompetanse på mål- og resultatstyring, strategiprosesser, budsjettering, virksomhetsplanlegging og risikostyring.

Kontakt

E-post: sverre.vatnoy@kpmg.no

Telefon: +47 918 38 839

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Myndigheter og offentlig sektor   Barne- og familievelferd   Økonomistyring   Strategiutvikling- og implementering   Virksomhetsstyring   Mål- og resultatstyring

  • 2010, Master i samfunnsøkonomi, NTNU

  • 2008, Bachelor i samfunnsøkonomi, NTNU

  • 2019 - d.d., KPMG AS, Manager

  • 2019, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, Seniorrådgiver strategi

  • 2016 - 2018, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, Seksjonsleder for økonomi- og virksomhetsstyring

  • 2014 - 2016, Barne- ungdoms- og familieetaten, Region øst, Teamleder for økonomi- og virksomhetsstyring