Karianne er partner og statsautorisert revisor. Hun har over 25 års erfaring fra revisjon av større virksomheter innenfor media, telecom, business services og transportation. Karianne har ledet og koordinert revisjonsteam for en rekke selskaper, fra norske eierstyrte bedrifter til bedrifter med internasjonal eierstruktur samt børsnoterte selskaper. Erfaringen omfatter områder som oppkjøp, restrukturering og bransjespesifikke regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. Karianne var tidligere fagansvarlig for Bokføringsloven i KPMG. Karianne har hatt en rekke interne roller i KPMG. Hun var tidligere en del av Konsernledergruppen, og hadde en periode rollen som HR direktør i KPMG og COO i Audit. Karianne er nå partner og sitter i ledergruppen for Audit Norge.

Kontakt

E-post: karianne.vintervoll@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9318
LinkedIn

  • Konsulent- og forretningstjenester
  • Media
  • Revisjon
  • Telekommunikasjon
  • Transport og logistikk
  • 1993: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1983-1987: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

  • IFRS

  • 1989- dd: KPMG Oslo, Norge. Partner fra 2001

  • 1987-1989: KPMG Sao Paulo, Brasil. Revisor medarbeider