Lars Torgersen

Executive Director, Advisory/People & Change

KPMG i Norge

Lars er leder for KPMGs satsning på offentlig sektor, og medlem av ledergruppen i KPMG Management Consulting. Hans tjenesteområde er engasjert i omstillings- og endringsprosjekter i privat og offentlig sektor. Lars er i også kundeansvarlig for flere av KPMGs største kunder, og har vært ansatt i KPMG siden 2008. Kjernekompetansen er innenfor prosjekt- og programledelse, endringsledelse, strategi-, prosess- og forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, IKT-anskaffelser, mottaksprosjekter, implementering og gevinstrealisering. Lars er en av våre mest erfarne prosjekt- og programledere - med omfattende program-/ prosjektleder- og styringsgruppeerfaring fra komplekse organisasjons- og implementeringsprosjekter, fra så vel privat som offentlig sektor. Han har erfaring fra internasjonal forretningsutvikling og innovasjons-arbeid, bred kunnskap om prosessutvikling på det administrative området og etterfølgende anskaffelses- og implementeringsarbeid.

Kontakt

E-post: lars.torgersen@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 271
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Endringsledelse
 • HR-rådgivning global mobilitet
 • Mennesker og endring
 • Optimalisering av HR-funksjonen
 • Rådgivning
 • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
 • Skatt og avgift
 • 1984: Cand.mag, Universitetet i Oslo, spesialisering i jus og informatikk

 • 2008 - dd. KPMG AS

 • 2003 - 2008 t:vision, eier og rådgiver

 • 1991 - 2008 Deltek (Maconomy), adm.dir. Norge og Sverige, Nordensjef, Europasjef

 • 1989 - 1991 Compass Human Resources, partner

 • 1984 - 1989 Hogia Data AS, adm.dir.