Jon Erik Thoresen

Senior Manager

KPMG i Norge

Jon Erik har bakgrunn som ingeniør og offiser fra Forsvaret hvor han de 15 siste årene har jobbet med sikkerhet og teknologi i Forsvarssektoren. Han har både strategisk og operasjonell erfaring med informasjonssikkerhet og sikring av nasjonale verdier, inkludert rådgivning av virksomheter som forvalter nasjonale verdier. Jon Erik har ledet flere enheter innen cybersikkerhetsavdelingen i NSM i tillegg til å jobbe som seniorrådgiver, og har dermed opparbeidet seg svært god kunnskap til trusselbildet og hvordan virksomheter bør sikre sine verdier. Jon Erik har utviklet nasjonale rammeverk som implementeres og kravstilles i flere sektorer og bidratt til regelverksutforming. Han har også deltatt i utarbeidelse av strategier i regi av Regjeringen og departementene.

Kontakt

E-post: jon.erik.thoresen@kpmg.no

Telefon: +47 918 51 071

 • Cybersikkerhet
 • Datasikkerhet
 • IT-strategi
 • Lover og regelverk for cybersikkerhet
 • Risikoanalyse
 • 2003, Hærens Ingeniørhøgskole

 • 2019 - d.d., KPMG AS, Senior Manager

 • 2015 - 2019, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Enhetsleder og Seniorrådgiver

 • 2010 - 2015, Forsvaret, Rådgiver

 • 2007 - 2010, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Avdelingsingeniør

 • 2004 - 2007, Forsvaret, Offiser