Anne Tengs-Pedersen

Partner | Leder Law Stavanger

KPMG Law Advokatfirma AS

Anne er leder for Law-avdelingen i Stavanger, og hun har jobbet i KPMG Law siden 2005. Hun har mer enn 20 års erfaring innen nasjonal og internasjonal personbeskatning. Hun bistår norske arbeidsgivere og privatpersoner med skattespørsmål knyttet til for eksempel skattemessig behandling av aksje- og opsjonsordninger, firmabil og andre naturalytelser, representasjon og firmaturer. Hun har også bred erfaring i å bistå norske og internasjonale bedrifter i forbindelse med arbeidskraft over landegrensene. Dette både knyttet til skattemessige forhold, men også innenfor tilgrensede rettsområder som utarbeidelse av avtaler, arbeidsrett, trygderett og immigrasjon. Anne er en av våre faste kurs- og foredragsholdere.

Kontakt

E-post: anne.tengs-pedersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9630
LinkedIn

 • Immigrasjonstjenester
 • Internasjonale markeder
 • Juridiske tjenester
 • Nasjonale markeder
 • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
 • Skatt og avgift
 • Trygdeavtaler
 • 1996: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

 • Advokatbevilling

 • 2005 - dd: KPMG Law advokatfirma AS. Advokat fra 2009, og partner fra 2015.

 • 1996 - 2005: Skattejurist i Skatt vest, blant annet 5 år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker