Marit Sæther

Executive Director | KPMG Sørlandet

KPMG i Norge

Marit Sæther leder Consulting Sørlandet og er lokalisert ved vårt kontor i Kristiansand og tidvis i Arendal. Marit er en erfaren toppleder med bred operasjonell erfaring fra større virksomheter, herunder global operasjon og styrearbeid. Hennes erfaring omfatter ansvarsområder innen organisasjonsutvikling, prosjektledelse, teknologi, forretningsutvikling og strategiprosesser i sektorer som shipping, eiendom og utdanning. Siden 2019 har Marit jobbet som konsulent på utvikling og vekststrategier, herunder innovasjonsprosesser og digital strategi. Lang operasjonell erfaring er en viktig kompetanse i rollen hun har som senior rådgiver. Kundedrevet innovasjon og anvendelse av teknologi er viktige drivere for vekst, og sentrale element i mange av oppdragene hun leverer. Marit har fokus på kundeperspektivet både med hensyn til verdiskaping og problemløsning – lykkes kundene, lykkes vi.

Kontakt

E-post: marit.saether@kpmg.no
Telefon: +47 950 33 301
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Vekststrategier
 • Organisasjonsutvikling
 • Innovasjonsprosesser
 • Prosjektledelse
 • Innsikt & Analyse
 • 1994 – 1997, Økonomi og Administrasjon (UiA)

 • 2023 – d.d., KPMG AS, Executive Director / Head of Consulting Sørlandet

 • 2019 – 2023, Partner, Mindo AS

 • 2013 – 2019, Chief Organisational Development Officer, OSM Maritime Group

 • 2012 – 2013, Markedsdirektør Skeie Eiendom AS

 • 2002 – 2012, Assisterende direktør, Studentsamskipnaden i Agder (SiA)