Gunn Marit Schjetne

Partner | Leder for KPMG Sørlandet

KPMG i Norge

Gunn Marit er Partner og leder for KPMG Sørlandet. Hun er statsautorisert revisor og lokalisert ved vårt kontor i Kristiansand. Hun er leder for lokasjonene våre i Kristiansand og Arendal. Gunn Marit har lang erfaring som oppdragsleder innen finansiell revisjon av selskaper i alle størrelser, herunder internasjonale og børsnoterte konsern. Hun har bred og allsidig bransjekunnskap innenfor revisjon av sparebanker, olje- og oljeserviceselskaper, industri, produksjon, handel, teknologi og prosjektrelaterte virksomheter både fra små og store virksomheter. Videre har hun erfaring fra arbeid med konsern og konsernrevisjon hvor det er norsk konsernspiss, samt erfaring fra arbeid med norske selskaper som er del av utenlandske virksomheter og konsern. Gunn Marit har også solid kompetanse i vurdering av internkontroll i selskaper underlagt SOX og norske sparebanker. Gunn Marit har også bistått økonomifunksjonen hos flere ulike kunder med bl.a transaksjoner, restruktureringer, konsolideringer og ulike regnskapsspørsmål, i tillegg til å være en god bidragsyter og samarbeidspartner overfor daglig ledelse og styre i ulike sammenhenger. Gunn Marit har evnen til å tenke helhetlig og har som mål å levere merverdi til kundene.

Kontakt

E-post: gunn.marit.schjetne@kpmg.no

Telefon: +47 902 34 818

 • Revisjon
 • Risikostyring
 • SMB-markedet
 • Små bedrifter
 • Økonomistyring
 • 2009 - 2011, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI Oslo

 • 2003 - 2006, Bachelor i revisjon, Høyskolen i Sør-Trøndelag

 • Statsautorisert revisor

 • IFRS-akkreditert

 • USGAAS-akkreditert 2018

 • 2021–dd. KPMG AS, Partner/ Leder av KPMG Sørlandet og People Partner i KPMG Audit nasjonalt

 • 2019–2021, KPMG AS, Director/leder Sørlandet

 • 2018–2019, KPMG AS, Senior manager

 • 2006–2018, EY Trondheim/Kristiansand, Senior Manager