Erik Sand

Advokat | Partner

KPMG i Norge

Erik jobber som Advokat/Partner i avdeling for selskapskatt og selskapsrett i KPMG Law Advokatfirma AS i Stavanger. Han har mer enn 10-års erfaring innenfor skatt, og har opparbeidet seg en bred kompetanse innen flere fagområder, herunder kontraktsrett, fast eiendom og trygd mv.

Erik har i KPMG Law jobbet innenfor en rekke ulike bransjer med både selskapsskatt, personsskatt, merverdiavgift og internprising. Han har også vært involvert i flere store bokettersyn i Norge.

Erik fungerer som rådgiver innenfor selskapsskatt og internprisingområdet til flere norske og multinasjonale selskaper. Dette inkluderer strategisk rådgivning, rådgivning for å sikre at for å sikre at lover og regler følges, bistand i forbindelse med bokettersyn, gjennomgang og utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon mv.

I tillegg har Erik stor erfaring med å vurdere selskapsrettslige konsekvenser av globale arbeidsordninger. Dette inkluderer vurdering av mulige internprising spørsmål og fast driftsstedsvurderinger. Erik fungerer således ofte som link mellom selskaps- og personbeskatning for å redusere den samlede skatterisikoen for multinasjonale selskaper.


Kontakt:
E-post: erik.sand@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9637
LinkedIn

 • Effektiv drift
 • Energi og naturressurser
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Internasjonal skatt
 • Internasjonale markeder
 • Internprising
 • Nasjonale markeder
 • Olje og gass
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • 2003 Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Bergen

 • Medlem av Advokatforeningen

 • 2014 – dd. KPMG Law Advokatfirma AS, advokat

 • 2015 – dd. Maersk Drilling Norge AS, innleid Tax manager

 • 2013 – 2014 Aibel AS, advokat

 • 2009 – 2013 KPMG Law Advokatfirma AS, advokatfullmektig/advokat

 • 2008 – 2013 Universitetet i Stavanger, klagesensor skatterett