Christoffer Sand

Senior Manager | Digital Business Platforms

KPMG i Norge

Christoffer er funksjonell konsulent og rådgiver innenfor vår satsing på ERP og forretningsapplikasjoner i skyen. Christoffer har arbeidet med Microsoft Dynamics 365 siden 2016 og har erfaring fra en rekke store implementeringsprosjekter. Christoffers ekspertise ligger i grensesnittet mellom teknologi og forretning der han evner å kombinere forståelsen for forretningsprosesser, skyteknologi og endringsledelse. Han har spisskompetanse innen finans og økonomifunksjonen der han fra tidligere har erfaring med finansregnskap, M&A og business controlling. Christoffer har vært rådgiver for både norske og internasjonale selskaper og har arbeidet med markedsledende aktører innen fiskeoppdrett, shipping og eiendom.

Kontakt:

  • ERP-rådgivning
  • Effektiv økonomifunksjon
  • Risikorådgivning
  • Risikorådgivning - IT-funksjonen
  • SaaS-aktivert transformasjon av økonomifunksjonen
  • 2015 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2019 – dd KPMG AS, Senior Associate

  • 2016 – 2019 Oseberg Services AS, Regnskapsrådgiver

  • 2011 – 2013 Visma, ERP salgskonsulent