Arnfinn Sørensen

Advokat | Director

KPMG Law Advokatfirma AS

Arnfinn Sørensen er Director og advokat og er organisert i "Merger and Aqusition" – gruppen i KPMG Law Advokatfirma AS. Arnfinn har bred praksis innen skatteområdet, både når det gjelder person- og bedriftsbeskatning – herunder omorganisering av virksomhet. I Skattedirektoratet arbeidet han med utgivelsen av Lignings-ABC. I tillegg bistår han med å utarbeide klage på ligning samt i forbindelse med bokettersyn. Arnfinn er en hyppig benyttet foredragsholder så vel internt som eksternt. I tillegg har han skrevet mange artikler.

Kontakt

 • Juridiske tjenester
 • Rådgivning - skattehåndtering
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Skattedokumentasjon
 • Skatteregnskap
 • Skatterådgivning privatpersoner
 • Cand. Jur og Bedriftsøkonomisk kandidat (BI)

 • Advokatbevilling

 • 1989 - dd: KPMG Law Advokatfirma AS (Advokat)

 • 1983 - 1989: Skattedirektoratet (kontorsjef)

 • 1979 - 1983: Skattekontoret