Håkon Rakkenes

Advokat | Director

KPMG Law Advokatfirma AS

Håkon jobber i gruppen Global Mobility Services (GMS), og er spesialisert innenfor nasjonal og internasjonal personbeskatning. Han er fagansvarlig på GMS-gruppen. Håkon har vært skatterådgiver til nasjonale og internasjonale selskaper siden han startet i KPMG Law i 2004. Han bistår med incentivordninger og har hjulpet selskaper med å utarbeide og implementere ansatte-programmer. Videre bistår han selskaper som ønsker å strukturere sin utenlandsvirksomhet med for eksempel utarbeidelse av Global Mobility Policyer og rammeverk. Håkon er både intern og ekstern foredragsholder innenfor hans spesialområder, og er en dyktig foredragsholder som er ofte benyttet.

Kontakt

E-post: hakon.rakkenes@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 242
LinkedIn

 

Ekspertise

 • Internasjonal personbeskatning
 • Nasjonal personbeskatning
 • Reward og incentiver
 • Registrerings- og rapporteringsforpliktelser i Norge og utland
 • Sosiale avgifter (trygd- og arbeidsgiveravgift)
 • Skattemeldingbistand
 • Internasjonal skatt
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Overholdelse av internasjonale lover og regler
 • Skatt og avgift
 • 1998, Juridikum, Universitetet i Oslo (UiO)

 • 2008, Advokatbevilling

 • 2004 - dd. - KPMG Law Advokatfirma AS

 • 1999 - 2004 - Skattedirektoratet

 • 1994 - 2013 - Forelser i jus på Otto Treiders handelsskole