Håkon Rakkenes

Advokat/ Senior Manager

KPMG i Norge

Håkon arbeider som advokat i Global Mobility Services. Han har arbeidet med rådgivning knyttet til internasjonale selskaper siden han startet i KPMG Law i 2004. Før det arbeidet han på Skattedirektoratet med de samme typer problemstillinger. Hans hovedkompetanse er internasjonal og nasjonal personbeskatning. Håkon arbeider med incentivordninger og han har bistått selskaper med å utarbeide og implementere ansatte-programmer. Videre bistår han selskaper som ønsker å strukturere sin utenlandsvirksomhet med utarbeidelse av Global Mobility Policy. Håkon er fagansvarlig på GMS gruppen. Håkon har undervist i jus og er en meget dyktig foredragsholder.

Kontakt

E-post: hakon.rakkenes@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9242
LinkedIn

  • Internasjonal skatt
  • Internasjonale markeder
  • Nasjonale markeder
  • Overholdelse av internasjonale lover og regler
  • Skatt og avgift
  • 1999: Cand jur

  • Advokatbevilling

  • 2004 - dd. - KPMG Law Advokatfirma AS

  • 1999 - 2004 - Skattedirektoratet

  • 1994 - 2013 - Forelser i jus på Otto Treiders handelsskole