Sturla Høgstad

Manager

KPMG i Norge

Sturla Høgstad begynte i KPMG våren 2018 etter å ha jobbet i sentrale økonomiposisjoner i ulike selskaper. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og har erfaring fra bransjene kraft, entreprenør, sjømat og finans. Han har vært sentral i konsernledelse, og har blant annet erfaring fra ledelse av økonomifunksjoner. Han har bred økonomierfaring med bl.a konsolidering av konsernregnskap, videreutvikling av rapporteringsprosesser, budsjettprosesser, økonomisk oppfølging av anleggsprosjekter, og håndtering av valutarisiko ved internasjonal handel. Sturla har deltatt i prosjekter for innføring av ERP-systemer. Han har også gjennomført implementering av BI-rapporteringsverktøy og utvikling av web-baserte rapporteringspakker og dashboard. Han har også erfaring med verdsettelse av selskaper og prosjekter herunder også merverdianalyser og konserneffekter av større oppkjøp, utvikling av business case for potensielle investeringer, due diligence-prosesser med videre.

Kontakt

E-post: sturla.hogstad@kpmg.no
Telefon: +47 971 24 019
LinkedIn

  • Data og analyser
  • 2001, Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

  • 2018 – dd, KPMG AS, Manager advisory

  • 2014-2018, JM Hansen AS, Økonomidirektør

  • 2013-2014, Troms Kraft AS, Prosessleder regnskap

  • 2011-2013, Norfra AS, Økonomisjef

  • 2007-2011, Troms Kraft, Business controller, Øk.sjef Nett