Andreas P. Engstrand

Senior Manager

KPMG i Norge

Andreas leder fagområdet Financial Crime i KPMG Forensic services. Han har bistått en rekke selskaper innen gransking av korrupsjon og misligheter, anti-hvitvasking og datagransking i inn- og utland. Han fokuserer spesielt på hvordan man kan benytte teknologi for å avdekke ulike former for finansiell kriminalitet. Andreas er KPMG Norges fagekspert på antihvitvasking. Han har vært med å utvikle KPMGs globale metodikk for avdekking og forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, og har bistått norske og internasjonale finansforetak med risikoanalyser, effektivisering av prosessen for kundekontroll og transaksjonsovervåkning.

Kontakt

E-post: andreas.engstrand@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9599
LinkedIn

 • Antihvitvasking
 • Data og analyser
 • FATCA
 • Gransking
 • Gransking og compliance
 • Offentlig politikk og regulatorisk endring
 • Risikorådgivning
 • Risikostyring
 • Rådgivning
 • Skatteregelverk og compliance-regler
 • 2013 Dobbel mastergrad i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole

 • 2013 MSc in Economics of strategy and innovation, Université Catholique de Louvain (UCL)

 • 2011 Bachelor i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole

 • 2013 – dd. KPMG AS