Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG i Norge

Jo Sigurd har mer enn ti års erfaring med SAP og Data and Analytics (D&A). Han er partner og leder for Data & Analytics i revisjon. Dette inkluderer både fagansvar for bruk av analyser i revisjonen, implementering av Continous Auditing (CA) og Controls Monitoring (CM) løsninger.

Han har spesialistkompetanse innen SAP og har gjennomført og ledet prosjekter innen Risk & Compliance og Management Consulting. Dette inkluderer prosessforbedringsprosjekter (SCM), compliance gjennomganger inkludert IT-sikkerhetsprosjekter og arbeidsdelingsprosjekter (SoD) og mislighetsanalyser. Jo Sigurd har særlig erfaring med SAP modulene FI, CO, MM. SD og Basis. Han har også erfaring med SAP HR og industrimoduler som IS-Oil og JVA. Han har også god erfaring med Navision og Oracle

Jo Sigurd har  internasjonal erfaring fra Nederland og USA. I USA jobbet han for KPMGs globale R&D avdeling innen D&A. Gjennom bruk av ABAP og avanserte verktøy som SQL, SSAS, SSIS, SSRS og visualiseringsverktøy som Qlikview har KPMG  til enhver tid de beste verkøyene. Jo Sigurd har erfaring med interne verktøy som Facts to Value (F2V), KAAP, og Tax Intelligence (TIS).

 

Kontakt

E-post: jo.sigurd.pedersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9610
LinkedIn

 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Fornybar energi
 • Industriell produksjon
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • 2003, Bachelor of Science and Business Administration (Finance og Management Information Systems), Northeastern University, MA, Boston, USA

 • CISA

 • 2010, KPMG AS, Partner Lighthouse og leder av Data & Analytics Audit

 • 2009 - 2010, Ernst & Young, Manager

 • 2006 - 2009, KPMG AS, Manager

 • 2003 - 2006, Prg-Schultz, Lead Auditor