Hans Christian Pretorius

Partner | Advisory

KPMG i Norge

Hans Christian jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet. Dette inkluderer blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har sin spesialkompetanse innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsstrategi og policy samt anvendelse av teknologi innen deteksjon. Han har blant annet vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer blant annet Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY. Hans Christian benyttes jevnlig som foredragsholder på ulike leder- og fagfora.

Kontakt

E-post: hans.christian.pretorius@kpmg.no
Telefon: +47 908 79 077

LinkedIn

 • Analyse av funksjoner
 • Data og analyser
 • Datasikkerhet
 • IT-administrasjon
 • IT-effektivitet
 • IT-organisasjon
 • IT-strategi
 • IT-styring
 • Informasjonsforvaltning
 • Risikoanalyse
 • 2017, Sjefskurset Forsvarets Høyskole

 • 2004, Master of Management - Audit, Risk Management and Corporate Governance, Handelshøyskolen BI

 • 1998, Hovedfagkurs Informasjonsvitenskap, Universitet i Bergen

 • 1996, Cand.Mag, Informasjonsvitenskap, Sosialøkonomi, Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

 • 2014 - 2018, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Avdelingsdirektør Cybersikkerhet

 • 2009 - 2014, EVRY ASA, Vice President Corporate Security Quality & Risk

 • 2007 - 2009, Nordic Energy Services avd. Abu Dhabi, Administration Manager

 • 2004 - 2007, Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Avdelingsdirektør sikkerhet og kvalitet

 • 2002 - 2004, Forsvarets Etterretningstjeneste, IKT Sikkerhetsansvarlig