Eirik Øsebak er leder for Financial & Enterprise Risk Management i KPMG – et av landets fremste fagmiljø for finansiell, operasjonell og helhetlig risikostyring. Han har lang og bred erfaring med risikostyring og compliance innen bl.a. finans, offentlig sektor samt olje og gass. Eiriks spisskompetanse er innen evaluering og implementering av rammeverk for risikostyring, samt innen regulatoriske utfordringer i finansbransjen. Han har også omfattende erfaring som internrevisor i finansbransjen. Eirik har spesielt fokus på å sikre forretningsmessige gevinster fra investeringer innen forbedret risikostyring. Eirik har ledet en rekke større implementeringsoppdrag knyttet til risikostyring innen ulike sektorer.

E-post: eirik.osebak@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9846
LinkedIn

 • Energi og naturressurser
 • Konsulent- og forretningstjenester
 • Olje og gass
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance
 • 2004 - Master of Science in Business Administration, BI

 • 2013 - dd: KPMG AS Partner og leder av Financial & Enterprise Risk Management

 • 2008 - 2013: Capgemini Managing Consultant og Head of Risk Management & Compliance

 • 2006 - 2008: Protector Forsikring ASA Affinityansvarlig

 • 2004 - 2006: Trygg-Hansa Forsikring Produktsjef