Øystein Mikal Ore

Partner | KPMG Sørlandet

KPMG i Norge

Øystein Mikal Ore er statsautorisert revisor og lokalisert ved vårt kontor i Kristiansand. Øystein har lang erfaring med rådgivning og finansiell revisjon av selskaper og konsern i alle størrelser, herunder store norske selskaper i internasjonale børsnoterte konsern. Erfaringen omfatter også bistand innenfor kjøp- og salgsprosesser, omorganiseringer, egenkapitaltransaksjoner, samt skatte- og avgiftsmessige forhold. Han har bred og allsidig bransjekunnskap innenfor handel, teknologi, eiendom og industriell produksjon, samt tjeneste- og prosjektrelaterte virksomheter innenfor helsetjenester og bygg/anlegg.

Kontakt

E-post: oystein.ore@kpmg.no
Telefon: +47 951 83 728

 • Revisjon
 • Risikostyring
 • SMB-markedet
 • Små bedrifter
 • Transformasjon i helsevesenet
 • Økonomistyring
 • 2009 - 2011, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI Nydalen

 • 2004 - 2007, Bachelor i revisjon, Handelshøyskolen BI Nydalen

 • Statsautorisert revisor

 • IFRS-akkreditert

 • 2018 - d.d, KPMG AS, Partner

 • 2007 - 2018, EY Oslo/Kristiansand, Senior Manager