Jan Erik Gran Olsen

Partner/ Head of Risk Consulting

KPMG i Norge

Jan Erik Gran Olsen er leder for Risk Consulting i Advisory, som blant annet leverer tjenestene gransking, compliance, internrevisjon, internkontroll og finansiell risikostyring. Han har mer enn 20 års erfaring innenfor de nevnte spisskompetanseområder. Han er utdannet politi og siviløkonom, og har bakgrunn fra etterforskningsavdelingen på Kripos, Politidirektoratet og PwC. Forut for tiden i KPMG var han leder av granskingsenheten i PwC hvor han fra 2002 var med på å bygge opp og utvikle dette tjenesteområdet.

Kontakt

E-post: jan.erik.gran.olsen@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 430
LinkedIn

 • Gransking og compliance
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Strategisk ledelse, LMI, 2012

 • Avansert avhørsutdannelse Polishögskolan, Stockholm, 1999

 • Effektiv personlig lederskap, LMI, 2007

 • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1990 – 1994

 • Politihøgskolen, Oslo, 1994 – 1997

 • Sikkerhetsklarert

 • KPMG Advisory, Leder Risk Consulting, Partner, 2013

 • PwC Gransking, Oslo, Partner, 2008 – 2013

 • PwC Gransking, Oslo, 2002 – 2008

 • Politidirektoratet, Etatstyringsavdelingen, 2002

 • KRIPOS, Taktisk etterforskningsavdeling, 1997– 2002