Erik Avlesen-Østli

Director

KPMG i Norge

Erik er statsautorisert revisor fra BI og Senior Manager i Department of Professional Practices (KPMGs nasjonale fagavdeling). Erik har flere års variert erfaring fra revisjons- og rådgivningsvirksomhet for flere nasjonale og multinasjonale foretak i ulike bransjer, i hovedsak detaljhandel, produksjon, tjenesteyting og bygg og anlegg. Erik har vært sekretær i Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse og prosjektleder for arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Erik er medforfatter på boken Årsregnskapet i teori og praksis.

Kontakt

E-post: Erik.avlesen-ostli@kpmg.no
Telefon: +47 4747 6707

  • Attestering
  • Bekreftelser
  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Detaljhandel
  • Små og mellomstore bedrifter
  • 2010, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

  • 2005, Bachelor i revisjon, Handelshøyskolen BI

  • 2020 - dd., KPMG Norge, Senior Manager

  • 2014 - 2020, Den Norske Revisorforening, Rådgiver

  • 2006 - 2014, KPMG Norge