Andreas Orset

Senior Associate | Cyber

KPMG i Norge

Andreas er ansatt i KPMG Advisory hvor han er en del av gruppen Cyber Security innenfor Management Consulting. Andreas er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har en teknisk spesialisering innen Business Analytics og hovedprofil innen økonomisk styring. Som konsulent har Andreas sin spesialkompetanse innen IKT-sikkerhetsarbeid, herunder sikkerhetsstyring, deteksjon og hendelseshåndtering. Andreas har meget god kjennskap til ulike rammeverk for vurdering av SOC kapasiteter, og har hatt en sentral rolle i etableringen av KPMGs egen metodikk for deteksjon og hendelseshåndtering. Han har arbeids- og prosjekterfaring fra både offentlig og privat sektor, og spesialiserer seg på etablering av sikkerhetsmiljøer, CERT, CSIRT og SOC. Andreas benyttes også som foredragsholder i ulike fora.

Kontakt

 • Analyse av funksjoner
 • Cybersikkerhet
 • Data og analyser
 • Datasikkerhet
 • Informasjonsforvaltning
 • Prediktiv analyse
 • Preskriptiv analyse
 • Risikoanalyse
 • Risikostyring i prosjekter
 • Økonomianalyse
 • 2018, Master i Økonomi og Administrasjon, Økonomisk styring med spesialisering i Business Analytics, NHH

 • 2018, Innovation School, UC Berkeley

 • 2018 - d. d., KPMG AS, Senior Associate

 • 2018, Unbank.Ventures, Consulting Intern

 • 2015, ALFA Sko, Eventyrer

 • 2013, Forsvaret, Etterretningsbataljonen