Tom Einar Nyberg

Partner, Digital Transformasjon

KPMG in Norway

Tom Einar har over 15 års erfaring som konsulent og jobber med ny teknologi som hjelper kundene med Digital Transformasjon. Dette innebærer å kombinere Data-drevne og Digitale Prosesser, Automation, Low-Code, Analytics, AI & Emerging Technolgy. Som Digital arkitekt og SME er hans fokus å implementere digitale operasjoner og transformasjon i virksomheten. I dette arbeidet kombineres prinsipper fra Design Thinking kombinert med moderne datadrevne prosesser. Med dette sikter vi på bruk av automatisering og effektivisering av kundens organisasjon. Tom er vant med å jobbe med kunden gjennom hele livvsløpet: strategiske veivalg, analyse og design, implementering.

Kontakt

E-post: tom.nyberg@kpmg.no
Telefon: +47 90 87 28 03
LinkedIn

  • 2004 – 2006 MBA, Sydney UTS, Australia

  • 2001 – 2004 BSC, Industriell IT, HIØ, Norge

  • 2006 – 2017, Principal, Head of Digital Process Excellence