Kristina Madsbu

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Kristina jobber som senior associate/advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma og tilhører teamet Global Mobility Services. Hun jobber hovedsakelig med internasjonal og nasjonal personbeskatning, og internasjonal og nasjonal arbeidsgiveravgift og trygdemedlemsskap. Hun har jobbet i KPMG Law siden september 2022. Kristina har tidligere erfaring fra Skatteetaten der hun jobbet med problemstillinger innen både skatt og Folkeregisteret.

Ekspertise

 
  • Nasjonal personbeskatning
  • Internasjonal personbeskatning
  • Skattemeldingsbistand
  • Sosiale avgifter (trygd- og arbeidsgiveravgift) 
  • Trygd, pensjon og forsikring
  • 2019, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2016, Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

  • 2022–d.d. KPMG Law

  • 2019–2022, Skatteetaten