Henrik Mollatt

Senior Manager | ESG Advisory & Assurance

KPMG i Norge

Henrik er en del av KPMGs Advisory & Assurance (A&A) team for bærekraft. Henrik har over 20 års erfaring med ulike bærekrafttemaer, og være rådgiver for svært mange private og offentlige virksomheter og organisasjoner siden 2008. Han har den siste tiden blant annet erfaring fra Statskog, Geminor, Lyse, Grieg Group, Hafslund Eco m.fl. I KPMG jobber han med aktsomhetsvurderinger, vesentlighetsanalyser, rapportering og ansvarlig innkjøpspraksis. Henrik har også vært utleid som rådgiver til OECDs Kontaktpunkt for deres kursing i aktsomhetsvurderinger i to perioder, og han har utviklet verktøy, ressurser og kursing for både aktsomhetsvurderinger, åpenhetsloven og tilnærming til FNs bærekraftsmål. Han anses som spesialist på aktsomhetsvurderinger og vesentlighetsvurderinger og koordinerer og leder KPMGS A&As arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger og er ansvarlig for sosial bærekraft i verdikjeden i KPMG A&As arbeid. Han representer også KPMG Norge i KPMG EMA (Europe, Middle East and Africa) ESG nettverk for menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger, samt representerer KPMG A&A i EMA for offentlige anskaffelser. Henrik representerer også ESG A&A i KPMGs tverrfaglig gruppe for internrevisjon, og er til enhver tid involvert i kundeprosjekter, særlig knyttet til aktsomhetsvurderinger og vesentlighetsanalyse og støtter ulike avdelinger i KPMG på området aktsomhetsvurderinger.

Kontakt

E-post: henrik.mollatt@kpmg.no
Telefon: +47 909 83 301
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Aktsomhetsvurderinger
 • Vesentlighetsvurderinger
 • CSRD – Corporate Sustainability Report Directive
 • CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive
 • Ansvarlig forretningsdrift
 • Bærekraft i virksomhetsstyring
 • Bærekraft i krysningspunktet mellom offentlig og privat sektor
 • Ansvarlig innkjøpspraksis
 • Åpenhetsloven
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
 • OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger
 • 2015, Postgraduate Certificate in Sustainable Value Chains, University of Cambridge

 • 2001, Semesteremne Miljø og Utvikling, Senter for Miljø og Utvikling Universitetet i Oslo, s

 • 2001, Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo

 • 1995, Master i Markedsføring, Norges Markedshøyskole/Handelshøyskolen BI,

 • 1991, Semesteremne Marketing, Sociology University of Sterling – Scotland, Marketing, Sociology

 • 2022 – d.d., KPMG A&A Senior Manager

 • 2020 – 2022, Circular Water AS, Med-gründer og daglig leder

 • 2008 – 2020, Etisk handel Norge( EHN), Seniorrådgiver

 • 2003 – 2007 – Norges Handikapforbund, Markedskonsulent

 • 2001 – 2003, Regnskogsfondet, Prosjektansvarlig og initiativtaker program for samarbeid og finansiering fra næringslivet