Stein Erik er partner og statsautorisert revisor. Han har over 15 års erfaring fra revisjon av større virksomheter innenfor produksjon og handel. Stein Erik er IFRS akkreditert. Han er tilknyttet KPMGs fagavdeling, arbeidsområde for IFRS og God Regnskapsskikk. Han har skrevet flere artikler og publikasjoner innen regnskap, herunder IFRS. Han har holdt en rekke foredrag og kurs om bl.a. regnskap, fusjoner, fisjoner og pensjoner. Stein Erik har også undervist i regnskapsfag ved Høyskolen i Oslo. Stein Erik har bred erfaring fra revisjon og rådgivning overfor samvirkeselskaper. Han har også bistått som faglig støttespiller ovenfor flere revisjonsutvalg.

Kontakt

E-post: stein.erik.lund@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9517
LinkedIn

  • Detaljhandel
  • Nasjonale markeder
  • Revisjon
  • 1996: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • IFRS

  • 1998 - dd. KPMG AS

  • 1996 - 1998: BDO