Per Tore er advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS. Han har over 16 års erfaring med rådgiving knyttet til grenseoverskridende arbeidsforhold og er spesialist på global mobility spørsmål, herunder internasjonal trygd, helse, forsikring og pensjonsrett, internasjonal personbeskatning, immigrasjon og visa, internasjonal arbeidsrett og benchmarking. Per Tore tilbyr spisskompetanse til selskaper som trenger å utvikle og administrere programmer for stasjonerte, forretningsreisende og multistate-arbeidere. Han bistår blant annet med utarbeidelse av policyer, samordning og etterlevelse av lovregler i hjem- og arbeidsland, HR, HMS og compliance prosesser før, under og etter utenlandsopphold samt optimalisering av mobilitetsprosesser og kostnadsbesparende tiltak. Per Tore benyttes ofte som lederstøtte for selskaper med personell i utlandet. Per Tore er også leder for Laws regresstjenester, Norges største regressaktør som tilbyr regresstjenester til privat- og offentlig sektor. Per Tore underviser på Handelshøyskolen BI i arbeidsgiver- og trygdeavgift i internasjonale arbeidsforhold og Kristiania Høyskole i International Human Resources management.

Kontakt

E-post: per.tore.kraby.lock@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9190
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Helse og omsorg
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Olje og gass
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2010 - Leading for Performance program, Statoil ASA

 • 2005 - Lederutviklingsprogrammet for NAV

 • 2002 - Statens mellomlederprogram, Statskonsult

 • 1999 - Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 2013 – dd. Partner, KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2011 – 2013 Director, KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2009 – 2010 Head of Global Mobility Oslo, Statoil ASA

 • 2000 – 2006 Seksjonssjef og avdelingsdirektør, FFU/NAV Internasjonalt

 • 2001 – 2001 Attache ved ambassaden i Australia og Thailand, Utenriksdepartementet