Magnus Osa Lie

Senior Associate | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Magnus har mange års erfaring fra NAV Kontroll med trygdespørsmål knyttet til vurdering av lovvalg og medlemskap i folketrygden innenfor EU/EØS-området. Han er spesialist på grensekryssende trygdeforhold, stønader og supplementerende pensjonsordninger, herunder sosiale avgifter.

Ekspertise

 
  • Sosiale avgifter (trygd- og arbeidsgiveravgift) 
  • Trygd, pensjon og forsikring

LinkedIn

  • 2017, Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen

  • 2024–d.d. KPMG Law

  • 2021–2024, NAV Kontroll

  • 2018–2021, NAV Frogner

  • 2016–2017, Statens Lånekasse for utdanning

  • 2012–2014, Juss-Buss