Thore er partner og statsautorisert revisor. Han er leder for KPMGs bransjegruppe på Manufacturing, og sentral i KPMGs faggruppe for revisjonsutvalg. Han har 25 års erfaring fra revisjon av større nasjonale og internasjonale virksomheter, både innen prosjekt- og produksjonsvirksomheter. Thore har også bred erfaring i fra rådgivningsprosjekter innen forbedring av finans- økonomi- og regnskapsfunksjoner, herunder shared service. Gjennom mange år har Thore bidratt med artikler i fagtidsskrifter og mye brukt som foreleser innen styrearbeid, governance, styring og regnskap. Både i offentlig og privat sektor har Thore ledet store virksomhetsstyringsprosjekter. De siste 10 årene har Thore vært internrevisor i større norske foretak, både i internasjonale og nasjonale foretak.

Kontakt

E-post: thore.kleppen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9515
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Industriell produksjon
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • 1995 - Høyere revisjonsstudium

 • 1988 - Luftkrigsskolen - ledelse

 • 1990 - NTNU- Indøk - strategi, organisasjonsutvikling og prosjektstyring

 • 1989 - TØH - Revisjonsstudium

 • IFRS

 • 2014 - dd: KPMG Audit

 • 2010 - 2014: KPMG Financial management

 • 2008 - 2010: KPMG Audit

 • 2004 - 2008: KPMG Rådgiver Internrevisjon

 • 1997 - 2004: KPMG Audit