Kjell Magne Kjølsvik

Partner | Head of Transaction Services

KPMG in Norway

Kjell Magne er partner i Deal Advisory og leder av Transaction Services i Norge. Han har lang erfaring fra transaksjonsarbeid og har bistått i forbindelse med store komplekse transaksjoner både internt i Norge og over landegrenser. Kjell Magne bistår selskaper med finansiell rådgivning, due diligence, regnskapsmessig strukturering av transaksjoner og annen transaksjonsrelatert bistand. Hans kunder inkluderer både nasjonale og internasjonale, private og offentlige selskaper. Kjell Magne har ledet transaksjonsteam i en rekke transaksjoner i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, salg, restruktureringer og børsnoteringer. Disse teamene inkluderer ofte medlemmer utenfor Norge. Transaksjonsstørrelse på slike transaksjoner spenner fra noen millioner til mange milliarder. Kjell Magne har erfaring fra å jobbe med både børsnoterte selskaper, privat eide selskaper og Private Equity (PE).

Kontakt

E-post: kjell.magne.kjolsvik@kpmg.no
Telefon: +47 40 63 91 56
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Investeringer
 • Olje og gass
 • Private equity
 • Skipsfart og havner
 • Teknologi
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2004 - Statsautorisert revisor

 • 2003 - MBA, Norges Handelshøyskole

 • 2000 - Siviløkonom, Handelshøgskolen UiN

 • 2006 - dd KPMG AS, Partner

 • 2000 - 2005 Deloitte, Manager