Kia Klavenes

Executive Director | Head of ESG Strategy & Transformation

KPMG i Norge

Kia er Executive Director og faglig leder i ESG Advisory & Assurance. Kia er ansvarlig for tjenestene knyttet til Strategi, Transformasjon og rapportering. Hun er KPMGs fremste ekspert med mer enn 16 års erfaring med bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring fra å jobbe med noen av Nordens mest toneangivende private og offentlig eide virksomheter. Hennes fokus handler om å integrere bærekraft i kjernen av forretningen og i hjertet av organisasjonen slik at bærekraft blir en driver for fremtidig vekst og verdiskaping og blir forankret i alle deler av organisasjonen. Kia leder KPMGs arbeid med CSRD og dobbel vesentlighetsanalyse og representerer KPMG i Norden og sitter i KPMG sitt globale team for ESG transformasjon. Kia har vært sentral i mange nyskapende bærekraftinitiativ. Hun var partner og eier i Pure Consulting som ble kjøpt av KPMG i 2020, har ledet et klimahandlingsprogram for bedrifter, Klimaløftet, på oppdrag for Klima- og Miljødepartementet fra 2007-2012 og vært daglig leder for et publikumssenter for grønt forbruk finansiert av Oslo kommune. Kia brenner for Impact selskaper og har vært engasjert i feltet for Impact investeringer og skalering siden 2010. Hun har vært tilknyttet flere akseleratorprogram for oppstartsbedrifter i regi av FERD og BI. Kia har erfaring fra styrearbeid og advisory boards. Hun er gjesteforeleser på BI, tilknyttet bærekraftekspert hos Norges Forskningsråd og blir ofte brukt som foredragsholder fordi hun er en dyktig og engasjerende formidler. Hun er også medforfatter av boken «The Worldguide to Sustainable Enterprise» (2015).

 • Børsmodenhet
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Kapitalinnhenting
 • 2009 – 2012, Master i Strategi og Ledelse, Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI

 • 2004 – 2005, Organisasjon og ledelse, NKI Oslo

 • 2000 – 2001 Journalistikk, Høyskolen i Bodø

 • 1995 - 1998, Professionsbachelor i naturvitenskap, samfunnskunnskap og humanisme, University College Sjælland, Danmark

 • Sertifisert Circulabinstruktør (2016) A tool for circular business models

 • Miljøledelse ISO 14001 og EMAS (2007)

 • Miljøfyrtårn konsulent (2002)

 • 04.2020 - d.d. KPMG Norway Director, KPMG Pure Sustainability

 • 10.2014 - 04.2020 Pure CSR Consulting AS Partner/Eier

 • 02.2009 - 10.2014 Klavenes Advice AS Managing Director

 • 02.2009 - 12.2012 Klima- og Miljødepartementet, Leder av Klimaløftet for bedrifter

 • 07.2008 - 02.2009 Specifique AS Seniorkonsulent