Hasse Kristiansen

Partner

KPMG i Norge

Hasse er Partner i KPMG Advisory og returnerte i august 2018 etter 2 år som CISO i Statnett. Han leder området Cyber- and Information Security. Hasse har lang erfaring fra informasjonssikkerhetsarbeid, herunder sikkerhetsledelse, -strategi, samt større transformasjons- og forbedringsinitiativer/program og prosjekter innenfor sikkerhetsområdet både i offentlig og privat sektor, spesielt fra bank og finans.

Tidligere har Hasse arbeidet i Statnett og Nets som Chief Information Security Officer (CISO) / Senior Vice President med det operative ansvaret for informasjonssikkerhet i svært kritisk infrastruktur. Dette ansvaret inkluderte også betydelig kontakt med myndigheter, leverandører og kunder i hele Norden Før dette arbeidet Hasse som Director og ledet enheten for informasjonssikkerhet i Ernst & Young i Norge med et Nordisk fagansvar for informasjonssikkerhet. Han har i tillegg 18 års erfaring fra Forsvaret i en rekke stillinger, og meget god kjennskap til strategisk og operativ informasjonssikkerhet, herunder teknisk IT-sikkerhet i Forsvaret.


Kontakt:
hasse.kristiansen@kpmg.no
+47 4063 9080
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Cybersikkerhet
 • IT-rådgivning
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Rådgivning
 • Rådgivning for IT-direktør
 • Teknologi
 • 2007 Mastergrad i Ledelse, BI

 • 2001 Bachelor i Systemutvikling / IT-Sikkerhet, NITH

 • 1990 Befalsskolen for Marinen

 • ISMS Lead Implementer 2010

 • ISMS Lead Auditor 2010

 • CISM 2009

 • ITIL v3 Foundation 2009

 • 2016 – 2018 Statnett, CISO/SVP / Styremedlem, KraftCert

 • 2015 – 2016 KPMG AS, Partner

 • 2013 – 2015 Nets, CISO/SVP

 • 2008 – 2013 EY, Director

 • 1990 – 2008 Forsvaret