Torstein Jansen-Vistnes

Advokat | Director

KPMG i Norge

Torstein Jansen-Vistnes har vært ansatt i KPMG siden 2013. Før det var han fem år i Skatteetaten og to år i NAV. I dag arbeider han hovedsakelig opp mot den norske shipping- og offshore bransjen. Blant annet bistår han selskap/arbeidsgivere i forbindelse med deres utenlandsoppdrag. For eksempel med skatterapportering, håndtering av arbeidstakeres skatteforhold eller trygd. Han har også erfaring med skattemessig håndtering av innleid arbeidskraft og innhenting av tjenester fra utenlandske underleverandører.

Kontakt

E-post: torstein.jansen-vistnes@kpmg.no
Telefon: +47 40 63 90 93

 • Andre lokale compliance-innleveringer
 • IES - lønnstjenester eller shadow payroll
 • Internasjonal skatt
 • Juridiske tjenester
 • Overholdelse av internasjonale lover og regler
 • Rådgivning internasjonal trygderett
 • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
 • Skatt og avgift
 • Skatteinnbetalinger - beregning og rådgivning
 • Trygdeavtaler
 • Can.Jur 2005 Universitetet i Bergen

 • 2008-2013 Skatteetaten

 • 2006-2008 NAV