Tor Harald Johansen

Partner | Head of Valuation

KPMG i Norge

Tor Harald er leder for verdivurdering i KPMG AS. Han leder store og komplekse prosjekter innen verdivurdering og finansiell modellering, bistår klienter ved forhandlinger og som fagkyndig vitne og dommer.

Tor Harald har bistått klienter innenfor et vidt spekter av industrier og sektorer med verdivurderinger og finansiell modellering i forbindelse med kjøp og salg, restruktureringer, strategiske beslutninger, konflikter og tvister/rettssaker, finansiering, transfer pricing, forhandlinger, insentivsystemer og finansiell rapportering. Han har også erfaring som fagkyndig vitne og dommer innenfor verdivurderinger og bistår revisjonsteam relatert til virkelig verdivurderinger, kjøpsprisallokeringer og testing av verdifall.

Han har sammen med Norske Finansanalytikeres forening etablert og gjennomført årlig undersøkelse av risikopremien i det norske markedet for 2011 - 2014. Tor Harald har forelest i virkelig verdi, kjøpsallokering og nedskrivninger for masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole. Han har også skrevet artikler om temaer knyttet til verdivurdering i fagtidsskrifter.

 

Kontakt

E-post: tor.harald.johansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9082
LinkedIn

 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Infrastruktur
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • 2007 - 2008, Master i revisjon og regnskap, Norges Handelshøyskole

 • 2001 - 2005, Siviløkonom, Høgskolen i Agder

 • 2004 - 2004, Finance, University of Georgia

 • 2015 - d.d, KPMG AS, Partner og leder for Valuation

 • 2005 - 2015, PwC, Direktør