Mads Aleksander Hermansen

Partner, Revisjon

KPMG i Norge

Mads er partner og statsautorisert revisor i KPMG, og har over 15 års erfaring fra revisjon av hovedsakelig større virksomheter. Mads har mye erfaring med revisjon av selskaper innenfor olje og gass inklusive oljeservice. Han har også erfaring fra revisjon av selskaper i shippingindustrien, i tillegg til erfaring fra revisjon av bilbransjen og produksjonsbedrifter. Mads har omfattende erfaring fra revisjon av børsnoterte foretak og andre foretak av allmenn interesse, samt internasjonale foretak. Mads har spesialkompetanse innenfor IFRS og har holdt mange foredrag om emner relatert til dette. I tillegg til å være styremedlem i Norsk Forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS), har han også publisert artikler vedrørende funksjonell, valuta, avskrivninger og oppkjøp i fagbladet Revisjon og Regnskap. Mads er IFRS-akkreditert og er i tillegg akkreditert for revisjon av selskaper som er børsnotert i USA.

Kontakt

E-post: mads.hermansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9713
LinkedIn

  • Bilindustri
  • Energi og naturressurser
  • Leverandører til bilindustrien
  • Olje og gass
  • Revisjon
  • 2002 - Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1998 - Siviløkonom Norges Handelshøyskole (NHH)

  • IFRS-akkreditert

  • US GAAS

  • 1998-dd: KPMG AS. Partner fra 2009.