Kenneth Hansen

Director | Advisory

KPMG i Norge

Kenneth er Director i Risk & Regulatory og fagansvarlig for internrevisjonstjenester i KPMG. Han har mer enn 15 års arbeidserfaring innen internrevisjon, virksomhetsstyring og ledelse i både offentlige og private virksomheter, og er en erfaren revisjons- og prosjektleder. Kenneth er oppdragsansvarlig for en rekke kunder innenfor privat og offentlig sektor med gjennomførte revisjonsoppdrag både i Skandinavia og Europa. Han bistår også selskaper med rådgivning knyttet til strategi og transformasjon av deres internrevisjonsfunksjoner. Kenneth er sertifisert internrevisor, samfunnsøkonom og har en MBA i Financial Management. Han har lang ledererfaring innenfor både strategi, økonomi- og virksomhetsstyring og ledelse av strategiske prosjekter.

Kontakt

E-post: kenneth.hansen@kpmg.no
Telefon: +47 907 37 682
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Internrevisjon
 • Internkontroll
 • Risikostyring
 • Compliance
 • Strategi
 • Virksomhetsstyring
 • 2018, Diplomert internrevisor, Handelshøyskolen BI Oslo

 • 2010, Executive MBA, Stockholm School of Economics

 • 2000, Cand.Polit i samfunnsøkonomi, NTNU

 • 1998, Cand.Mag, UiT Norges Arktiske Universitet

 • 1993, Befalskolen for Infanteriet i Sør-Norge

 • Dipl. Internrevisor fra IIA Norge

 • Sertifisert Prince 2 Agile

 • 2020 – d.d., KPMG AS, Director, Risk & Regulatory

 • 2017 – 2020, Avinor, Stedfortreder for konsernrevisjonsjef/Senior Prosjektleder, Konsernrevisjon

 • 2006 – 2017, Storebrand, Strategiansvarlig, SVP Produktdirektør Invididual Pensjon, Leder Kunderegnskap

 • 2002 – 2006, Statistisk sentralbyrå. Ansvarlig for kvartalsvis nasjonalregnskap

 • 2000 – 2002, Acta Kundesenter. Teamleder Aksjefond