Thea Hvitmyhr Gullaug

Senior Associate

KPMG i Norge

Thea er Senior Associate i Regulatory Transformation, og har jobbet med finansregulatoriske spørsmål i KPMG siden 2019. Thea jobber primært med rådgivning mot forsikringssektoren, herunder Solvens II-relaterte spørsmål, kapitalkravsberegninger og rapportering. Videre har hun erfaring fra roller som risikostyrings- og compliancefunksjon, og hun har bistått en rekke finansforetak med bærekraftsrådgivning.

Kontakt

E-post:  thea.gullaug@kpmg.no

Telefon: +47 992 52 399

Linkedin

  • 2019: Master i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen Oslo Met

  • 2017: Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen Oslo Met

  • 2019: Lean Green belt-sertifisering

  • 2019 – d.d.: KPMG AS

  • 2018 – 2019: Forvaltningshuset AS