Ragnhild E. Ganes

Advokat/ Manager

KPMG i Norge

Ragnhild begynte å jobbe i KPMG i 2015. Her jobber hun hovedsaklig med rådgivning tilknyttet internasjonale arbeidsforhold. Hennes fagfelt er internasjonal skatterett, internasjonal trygderett, pensjon og arbeidsrett. Før Ragnhild begynte i KPMG, jobbet hun i HELP Forsikring. Hennes fagfelt var her familie, arv og kontraktsrett. I studietiden hadde Ragnhild praksisplass i Skatt øst, hvor hun hovedsaklig jobbet med klagesaker vedrørende skattemessig bosted.

Kontakt

E-post: ragnhild.ganes@kpmg.no
Telefon: +47 4063 3783
LinkedIn

 • Internasjonal skatt
 • Internasjonale markeder
 • Juridiske tjenester
 • Nasjonale markeder
 • Rådgivning internasjonal trygderett
 • Rådgivning internasjonale arbeidsforhold
 • Skatt og avgift
 • 2013: Master i rettsvitenskap

 • 2015: Advokatbevilling

 • 2015 - d.d.: Advokat KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2013 - 2015: Advokatfullmektig HELP Forsikring AS

 • 2012 - 2012: Praksisplass i Skatt øst - fastsetting utland

 • 2010 - 2013: Studentmedarbeider i Den Norske Advokatforening